Patentkontoret-        Et kreativt Kontorfellesskap og Coworking space     for selskaper i vekst

Patentkontoret skal være et fellesskap for kreativitet, inspirasjon og utvikling. Her skal du få hjelp og støtte i å drive dine forretningsiddeer videre– dine patenter!

I de tidligere lokalene til et patentkontor ønsker vi som utleiere å støtte de selskapene som er over oppstartsfasen og videre i driftsfasen. Ikke bare gjenom fleksible kontorer, kontorplasser og leieavtaler, men også med et faglig sosialt nettverk rundt seg.

Patentkontoret er under utvikling og du kan bli med fra starten! 

Mer informasjon kommer fortløpende, i mellomtiden er det bare å ta kontakt for en omvisning.

Kontakt oss